Belevingstuinen van, voor en door de wijk.

  • Gerealiseerde Powergardens:

Welkom bij:

Stichting Powergarden

Stichting Powergarden faciliteert de ontmoeting tussen mensen middels tuinieren. Als antwoord op hoe we mensen kunnen verbinden, initieerden we: een belevingstuin van, voor en door de wijk. De belevingstuin is geschikt voor ouderen met dementie, maar de tuin is vooral een sociaal verkeersplein waar jong en oud, vitaal en kwetsbaar in een veilige en mooie omgeving samenkomt en samenwerkt. Onze focus ligt op kwetsbare mensen (ouderen, mensen met een verstandelijke beperking, mensen met niet — aangeboren hersenletsel, mensen die vanwege psychosociale en/of psychiatrische redenen moeizaam meekomen in de samenleving) en het professionaliseren van buurtinitiatieven. 

Belevingstuinen

van, voor en door de wijk

Een belevingstuin is een tuin van, voor en door de wijk. Het is een tuin waar de beplanting en inrichting alle zintuigen prikkelen. Het gaat daarbij verder dan kijken, ruiken en bewegen. In de belevingstuin kun je ook kruiden en fruit proeven en stimuleert de inrichting om een extra rondje te lopen, te tuinieren en te ervaren. Ontwerpkeuzes zorgen ervoor dat de tuin extra toegankelijk is voor ouderen. Een kweektafel is bijvoorbeeld op zithoogte, en loopt aan de onderzijde taps toe, zodat er makkelijk vanuit een (rol)stoel gewerkt kan worden. De belevingstuin is geschikt voor ouderen met dementie, maar de tuin is vooral ook een sociaal ‘verkeersplein’, waar oud en jong, vitaal en minder vitaal samenkomen en samen werken. Daarom noemen we een belevingstuin een Powergarden. Een Powergarden faciliteert de ontmoeting tussen mensen, waardoor de tuin mensen verbindt die elkaar in het dagelijks leven niet of nauwelijks tegenkomen en misschien ook een geïsoleerd leven leiden.

Waardepropositie

1. Aanbieden van een gezonde leefomgeving door vergroening

Groen vervangt de tegels. Een mooie en functionele tuin zorgt ervoor dat mensen die ook gaan opzoeken. Dit zorgt voor een gezondere leefomgeving en meer biodiversiteit. 

2. Verbinding onder buurtbewoners

Een Powergarden is een tuin van, voor en door de wijk. Samen met de buurt stellen wij een tuinplan op en voeren het project uit. Hierna dragen we de tuin over aan de gemeenschap. 

3. Verbinding tussen jong en oud

De intergenerationele verbinding speelt een belangrijke rol in het welzijn van ouderen. De combinatie jong en oud werkt. Daarom betrekken wij ook kinderen en jongeren bij het project. 

4. Ondersteuning van initiatieven voor ouderen

De tuin is een plek waar de ouderen elkaar ontmoeten en elkaar aanmoedigen om deel te nemen aan de activiteiten.

5. Professionele inbreng waarborgt de continuïteit van het project

Een Powergarden wordt aangelegd voor ten minste 10 jaar. Dit maken we mogelijk door de inbreng van professionals bij het project. Zo stelt onze tuinarchitecte, die gespecialiseerd is op het gebied van ouderen met dementie, het tuinontwerp op en leggen we de tuin aan samen met onze hoveniers. Daar blijft het niet bij. Het onderhoud en het gebruik van de tuin waarborgen wij door het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten met de betrokken organisaties. 

Waarom 'groene dagbesteding'?

Ouderen met dementie zijn meer dan hun ziekte. Ze kunnen en willen nog van alles. Actief blijven is belangrijk, om vaardigheden vast te houden, mensen te ontmoeten, gezond te blijven. Groepsactiviteiten voor ouderen zijn vaak binnen: handwerken, klaverjassen of koffiedrinken. Dat kan diverser! We willen dat (groepen) ouderen met dementie in een belevingstuin kunnen tuinieren. Dat geeft beweging, contact met anderen, stimuleert alle zintuigen, en men heeft een taak, wat zorgt voor zingeving. Hoewel met enige voorzichtigheid, leert de ervaring dat door het organiseren van deze activiteiten het artsenbezoek, maar ook het medicijngebruik (aanzienlijk) kan afnemen en dat verdere achteruitgang in zowel fysieke als mentale zin geremd zou kunnen worden.

Bestaande Powergardens

Harmelen

In Harmelen, Gemeente Woerden, is de eerste Powergarden gerealiseerd. De tuin wordt actief
bezocht door mensen met beginnende dementie, nieuwkomers uit Somalië, mensen met autisme en niet aangeboren hersenletsel, bijstandsgerechtigden,  basisschoolleerlingen, vrijwilligers en mantelzorgers.

Rotterdam

Burgemeester Aboutaleb heeft op 30 november 2019 de eerste Powergarden in Rotterdam geopend, waar ook dagbestedingsactiviteiten mogelijk zijn. Veel Rotterdamse organisaties zijn enthousiast en zorg- en welzijnsorganisaties, woningbouwcorporaties en Stichting Powergarden zijn in gesprek over geschikte nieuwe locaties, plekken waar huisvesting, groen
en zorgbegeleiding goed te combineren zijn. De eerste locatie is De Schans in Bospolder-Tussendijken in Delfshaven. De tuin is aangelegd naast een seniorenflat, waar zorgorganisatie Laurens een vleugel huurt voor verpleeghuiscliënten. 

WhatsApp Image 2020-10-15 at 11.05.53 (1)

Meerjarenplan 2020-2022

De succesvolle start van Stichting Powergarden Nederland vroeg om een vervolg. Daarom hebben wij een meerjarenplan 2020-2022 opgesteld. In de komende jaren leggen wij 6 belevingstuinen in Rotterdam aan.  

Projecten in uitvoering:

 

Hoek van Holland

De Steenplaat (Feyenoord)

Charlois

De Stichting

Initiatiefnemer: Pieter Wondergem

Bestuur:

Voorzitter: Joost de Groot
Secretaris / Penningmeester – Hiddo Maat

Bestuurslid – Jolien Oudkerk

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

De stichting heeft als doel:

Het bevorderen van maatschappelijke participatie van alle inwoners nabij een ‘Powergarden’ (een belevingstuin en zorgtuin, een ontmoetingsplek waar jong en oud, vitaal en minder vitaal, kansrijk en kansarm samenkomen en samenwerken; tevens zijnde een algemene voorziening zoals bedoeld in de Wet b. het omvormen van openbare ruimten tot Powergardens voor en door wijkbewoners en kwetsbare burgers; – en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.  

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

– Bieden van zinvolle daginvulling aan kwetsbare mensen (ouderen, mensen met een verstandelijke beperking, mensen met niet — aangeboren hersenletsel, mensen die vanwege psychosociale en/of psychiatrische redenen moeizaam meekomen in de samenleving) en mensen met een afstand tot de – reguliere arbeidsmarkt in en om een Powergarden. 

De stichting werft de financiering van de aanleg van tuinen:

Bij (goede doelen) fondsen, bedrijven en geïnteresseerde partners. 

De stichting besteedt geworven vermogen: 

De gelden die de stichting verwerft worden uitsluitend aangewend voor de financiering van Powergarden-projecten (materiële uitgaven, externe personeelskosten). 

Het bestuur van de stichting ziet toe op een verantwoorde besteding van de gelden, inclusief de, door sommige geldverstrekkers aangegeven, doelgerichte aanwending. 

Statuten

Samenwerkingspartners

Hoe kunnen jullie ons bereiken?

Per e-mail:

info@stichtingpowergarden.nl

Telefonisch:

06-28480045

Stichting Powergarden Nederland
Rotterdam
KVK-nummer: 74608886
Bank: NL 40 RABO 0341 2489 24
RSIN: 859966410

Close Menu